Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΕΞHΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Η εξηλασμένη πολυστερίνη ανήκει στα οργανικά τεχνητά θερμομονωτικά υλικά “κλειστής κυψελικής δομής”. Παράγεται από θερμοπλαστική πολυστερίνη, η οποία με μια διαδικασία πολυμερισμού και διαρκούς εξέλασης παίρνει τη μορφή πλακών.
Αποτελείται από 88 έως 93% κατά βάρος από κρυσταλλική πολυστερίνη, ένα πολυμερές που αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο. Σε μικρότερα ποσοστά περιέχει βοηθητικές ύλες, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικά φωτιάς και προωθητικά αέρια σε ποσοστό 12% κατά βάρος. Τα προωθητικά αέρια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χλωροφθοράνθρακες που ευθύνονται ιδιαίτερα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής στρώσης του όζοντος.
Από τη διαδικασία της εξέλασης παράγεται ένα ομοιογενές προϊόν, με κλειστές πολυεδρικές κυψέλες αφρώδους δομής με διάμετρο από 0,05 έως 0,5 mm, με πάχος τοιχώματος των κυψελών 1μm. Έτσι μια πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης αποτελείται κατά 3% του όγκου της από τα τοιχώματα των κυψελών και 97% από τους χώρους των κυψελών με το αδρανές αέριο.
Το τελικό προϊόν διατίθεται αποκλειστικά σε μορφή πλακών, που διαφέρουν μεταξύ τους σε διαστάσεις, πυκνότητα και κατά συνέπεια σε φυσικές και μηχανικές ιδιότητες.
Η εξηλασμένη πολυστερίνη χρησιμοποιείται κατ‘εξοχήν σε κτιριακά έργα, για θερμομόνωση :
• Σε εξωτερική τοιχοποιΐα και στοιχεία από σκυρόδεμα
• Σε δώματα και στέγες
• Σε τοιχεία υπόγειων χώρων
• Σε δάπεδα
• Σε ψυκτικούς θαλάμους

Τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι:
• Οι υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες.
• Η αντοχή στην υγρασία και σχεδόν μηδενική υδατοαπορρόφηση.
• Η υψηλή αντοχή σε συμπίεση.
• Ότι δεν προσβάλλεται από μύκητες και βακτηρίδια.
• Ότι μεταφέρεται και τοποθετείται πολύ εύκολα.
• Αυτοσβενόμενο υλικό.
• Έχει ομοιομορφία μάζας και σταθερότητα διαστάσεων.
• Οι ειδικές πλάκες με εγκοπές προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επιχρίσματα.
• Έχει άριστη συνεργασία με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο).


 • ROOFMATE SL 2cm 1.25x0.6
 
 • ROOFMATE SL 3cm 1.25x0.6
 
 • ROOFMATE SL 4cm 1.25x0.6
 
 • ROOFMATE SL 5cm 1.25x0.6
 
 • SHAPEMATE GR 2.5cm 2.5x0.6
 
 • SHAPEMATE GR 3cm 2.5x0.6
 
 • SHAPEMATE GR 4cm 2.5x0.6
 
 • SHAPEMATE GR 5cm 2.5x0.6
 
 • POLYTILE 50
 
 • FIBROSTIR BT 3 cm 2.5x0.6
 
 • SHAPE GT-XPS 280 5cm 2.5x0.6
 
 • WALLMATE CW 2.5cm 2.5x0.6
 
 • WALLMATE CW 3cm 2.5x0.6
 
 • WALLMATE CW 4cm 2.5x0.6
 
 • WALLMATE CW 5cm 2.5x0.6
 

Δείτε αναλυτικά τα 18 είδη