Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Τα θερμομονωτικά υλικά της ASTRO FOIL HELLAS ανήκουν στην κατηγορία των θερμομονωτικών υλικών REFLECTIVE INSULATION. Τα υλικά αυτά λειτουργούν θερμομονωτικά με την ανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας όπου είναι και η κυριότερη μορφή ενέργειας. Τα θερμομονωτικά υλικά της ASTRO FOIL HELLAS κατασκευάζονται από κυψελοειδές πολυαιθυλένιο με ακίνητο αέρα εγκλωβισμένο στο εσωτερικό των κυψελών και εξωτερικές επιφάνειες αλουμινίου καθαρότητας 99,9%.

* Ανακλούν σε ποσοστό 97% τη θερμική ακτινοβολία που διαπερνά τα διάφορα υλικά επικάλυψης (π.χ. τούβλο, κεραμίδι - χειμώνα ή καλοκαίρι) και προσπίπτει στις επιφάνειες τους.

Τα θερμομονωτικά υλικά της ASTRO FOIL HELLAS κατέχουν ήδη ενεργειακή σήμανση από τον παγκόσμιο οργανισμό εξοικονόμησης ενέργειας ENERGY STAR, εγγυώντας έτσι την θερμομονωτική τους απόδοση και την άμεση απόσβεση του κόστους τους.


 • ASTRO-FOIL TUFF STUFF SINGLE I
  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ (P/F/B/F/P)
 
 • ASTRO-FOIL TUFF STUFF DUBLE II
  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΩΝ - ΔΑΠΕΔΩΝ (P/F/B/B/F/P)
 
 • ASTRO-FOIL E 6.35mm
  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ - ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ (F/B/F)
 
 • ASTRO-FOIL 8mm
  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΠ.- ΜΕΤΑΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ (F/B/B/F)
 
 • REFLECTIX*Sealed Air SINGLE
  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
 
 • REFLECTIX*Sealed Air DOUBLE
  ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ
 
 • ASTRO-HEATSHIELD PANEL 3/100
  ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 3cm 100kgr-m3 ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΜΕ HEATSHIEL
 
 • ASTRO-HEATSHIELD PANEL 5/100
  ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5cm 100kgr-m3 ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΜΕ HEATSHIEL
 
 • ASTRO-HEATSHIELD R+III SOLID
  Θερμομον.-στεγαν. μεμβράνη διπλής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-PERFORATED
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβράνη μονής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD R+III PERFOR.
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβράνη διπλής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-A αυτοκόλ.
  Θερμομον.-στεγαν. μεμβράνη μονής όψεως αυτοκόλλ.
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-A-P αυτοκόλ
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβρ. μονής όψεως αυτοκ
 
 • ASTRO-Ktherm-R roof RF/B/F 6
  ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚ. 6mm
 
 • ASTRO-Ktherm-R roof RF/B/B/F 8
  ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚ. 8mm