Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΠΟΣΤΡΑΓΚΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Πλαστική μεμβράνη που σκοπό έχει την αποστράγγιση των νερών που θα έρθουν σε επαφή με τα μπαζωμένα τοιχία του υπογείου αλλά και την προστασία της υγρομόνωσής του από τραυματισμούς κατά το μπάζωμα. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ. Πρέπει πάντα να τοποθετείται με τα μπιμπίκια “βυζάκια” προς το μπετόν.


 • ΑΠΟΣΤΡΑΓΓ/ΚΗΣ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ
  Στήριξης αποστραγγιστικών μεμβρανών
 
 • ISOMAT*DELTA ΚΟΜΒΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓ.
  ΚΩΝΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ
 
 • ΑΠΟΣΤΡΑΓΓ/ΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΡ. 2μ.
  Για κλείσιμο άκρων αποστραγγιστικών μεμβρανών
 
 • SINTECNO*SUPERSTOP 25Χ12,5 6,1
  Ταινία μπετονίτη για στεγάνωση επαναλ. σκυροδετήσ
 
 • ISOMAT*DELTA NB Ρ40
  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΑΣΤ. 20Χ2μ.
 
 • ISOMAT*DELTA MS Ρ40
  ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΡΟΛΛΟ ΔΑΣΤ. 20Χ2μ.ΠΡΩΤΟΓ
 
 • ISOMAT*AQUAFIX Δ 1
 
 • ISOMAT*CELLUFIL 20mm κορδ.αρμώ
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
 
 • NEODRAIN*ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ 400γρ
  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΛΟΥ 2,00μ.Χ20μ. ΜΑΥΡΗ
 
 • BITULINE*ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡ
  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΛΟΥ 2,40μ.Χ20μ.
 
 • NEODRAIN*ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡ
  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΛΟΥ 2,00μ.Χ20μ. ΚΑΦΕ
 
 • ΔΟΜΟΣΥ*RS 500 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ