Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ - ΠΛΑΚΩΝ

Ελαστικές ταινίες και μπετονιτικά κορδόνια που χρησιμοποιούνται κατά τη χύτευση του σκυροδέματος.


 • SINTECNO*SUPERSTOP 25Χ12,5 6,1
  Ταινία μπετονίτη για στεγάνωση επαναλ. σκυροδετήσ
 
 • CELLUFILL 08mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 10mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 15mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 20mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 25mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 30mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 40mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • CELLUFILL 60mm
  ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
 
 • WATER BAR ΚΛΙΠΣ
 
 • WATER STOP DYNA QUELL 20/15
  Ταινία μπετονίτη για στεγάνωση
 
 • WATER STOP BULB 20cm 25μέτρα
 
 • WATER STOP BULB 25cm 25μέτρα