Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ

Με δεδομένο ότι οι κεραμοσκεπές δεν είναι στεγανές, επιβάλλεται η χρήση μίας στεγανωτικής μεμβράνης κάτω από τα κεραμίδια.
Η μεμβράνη αυτή:
- Προστατεύει τους υποκείμενους χώρους από την είσοδο βροχής, χιονιού αλλά και σκόνης, αιθάλης, εντόμων κλπ.
- Συλλέγει και οδηγεί στις απορροές τα νερά της βροχής που προέρχονται από σπασμένα ή μετατοπισμένα κεραμίδια ή νερά που προέρχονται από συμπυκνώσεις.
- Επιτρέπει τη χρήση μικρότερων κλίσεων.
- Εξισορροπεί τις πιέσεις και περιορίζει τον κίνδυνο υφαρπαγής των κεραμιδιών.
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεμβρανών:
1) Ασφαλτικής βάσης
2) Συνθετικής βάσης
Γενικά οι μεμβράνες είναι λεπτά φύλλα σε μορφή ρόλου με συνήθη βάρη 100-500gr/m2, συνήθη μήκη 30 ή 50m και πλάτη 100 ή 150cm.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι βαρύτερες, ισχυρότερες αλλά γενικώς δεν είναι ατμοδιαπερατές ή είναι ελάχιστα.
Αντιθέτως, οι συνθετικές μεμβράνες είναι ελαφρύτερες, μηχανικά πιο ευάλωτες αλλά είναι και ατμοδιαπερατές.Το κυριότερο κριτήριο που χρησιμοποιούμε για την επιλογή της μεμβράνης είναι το είδος του υποστρώματος.
1. Υπόστρωμα ασυνεχές (χωρίς πέτσωμα)
Η μεμβράνη καρφώνεται πάνω στους αμείβοντες η απόσταση των οποίων είναι συνάρτηση της αντοχής της (κυρίως στο σκίσιμο γύρω από τα καρφιά).
Δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά είδη μεμβρανών αλλά η καλύτερη επιλογή λόγω ασφαλείας είναι μία πολύ δυνατή μεμβράνη όπως είναι οι ασφαλτικές .Οι μεμβράνες αυτές έχουν μεγάλες αντοχές στο σχίσιμο γύρω από καρφί και είναι οι πιο ασφαλείς για τους εφαρμογείς.
Οι μεμβράνες αυτές πρέπει να αερίζονται από πάνω κι από κάτω για λόγους εκτόνωσης των γενικά υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κάτω από τα κεραμίδια και πάνω από τη θερμομόνωση.
2. Υπόστρωμα συνεχές (πετσωμένο)
Η μεμβράνη σ’ αυτή την περίπτωση:
α) πρέπει να γαντζώνει καλά στο υπόστρωμα
β) να είναι αντιολισθηρή
γ) να μη βασίζεται στην τεχνική της μικροδιάτρησης, γιατί αλλιώς θα είναι ευάλωτη στο νερό.
Επίσης, ο διπλός αερισμός είναι απαραίτητος.
3. Υπόστρωμα: θερμομονωτικό υλικό χωρίς αερισμό
Σ’ αυτή την περίπτωση συνιστάται η χρήση ατμοδιαπερατής μεμβράνης ελάχιστου βάρους 150gr/m2.
 • ASTRO-HEATSHIELD R+III SOLID
  Θερμομον.-στεγαν. μεμβράνη διπλής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-PERFORATED
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβράνη μονής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD R+III PERFOR.
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβράνη διπλής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-A αυτοκόλ.
  Θερμομον.-στεγαν. μεμβράνη μονής όψεως αυτοκόλλ.
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-A-P αυτοκόλ
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβρ. μονής όψεως αυτοκ
 
 • ASTRO-Ktherm-R roof RF/B/F 6
  ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚ. 6mm
 
 • ASTRO-Ktherm-R roof RF/B/B/F 8
  ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚ. 8mm