Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι ανοξείδωτοι καπναγωγοί μονού και διπλού τοιχώματος κατασκευάζονται από ωστενικό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L με τη χρήση διαμήκους συγκόλλησης μέσω αυτόματων CNC συστημάτων. Οι προδιαγραφές αυτές εγγυώνται αντίσταση ακόμα και στις πιο διαβρωτικές συνθήκες και καθιστούν τον καπναγωγό κατάλληλο για χρήση σε όλα τα είδη καυσίμων.
Χαρακτηρίζονται από ένα γρήγορο σύστημα ένωσης (εκτόνωση) με ειδικούς σφιγκτήρες σύνδεσης και την χρησιμοποίηση ειδικών φλαντζών άκαυστης σιλικόνης τριπλού χείλους, εξασφαλίζεται η τέλεια σφράγιση και η εγκατάσταση παραμένει σταθερή ακόμη και κάτω από ισχυρή μηχανική πίεση.
Ο τρόπος αυτός κατασκευής κατασκευής των καπναγωγών είναι απόλυτα σύμφωνος με τα αυστηρά πρότυπα και τις προδιαγραφές που επιβάλει ή Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όλοι οι αμόνωτοι καπναγωγοί πρέπει να εγκαθιστώνται με τη θηλυκή πλευρά προς τα πάνω και την αρσενική πλευρά προς τα κάτω, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαρροές από τα συμπυκνώματα στα εξωτερικά τοιχώματα της καπνοδόχου.
Στους μονωμένους καπναγωγούς τοποθετούμε την αρσενική πλευρά προς τα πάνω και την θηλυκή προς τα κάτω διότι η εσωτερική καπνοδόχος έχει αντίθετη φορά. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ότι τα συμπυκνώματα θα ρέουν πάντα στον εσωτερικό καπναγωγό και ότι η όποια υγρασία θα παραμείνει εξωτερικά της καπνοδόχου.
Τα στηρίγματα στο κάθετο τμήμα πρέπει να τοποθετούνται σε διάστημα περίπου 2,5μ. το ένα από το άλλο. Πρέπει να σφιχτούν γύρω από την καπνοδόχο με τη χρησιμοποίηση των ειδικών μπουλονιών προκειμένου να εξασφαλιστεί καλή μηχανική και δομική σταθεροποίηση.
Το τελικό τμήμα της καπνοδόχου δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 2,0μ.
Η χρησιμοποίηση των ειδικών φλαντζών σιλικόνης εξασφαλίζει την τέλεια στεγανοποίηση και σε συνδυασμό με τον ειδικό σφιγκτήρα σύνδεσης επιτυγχάνουμε τέλειο αποτέλεσμα τόσο στην στεγανοποίηση όσο και στην μηχανική αντοχή της εγκατάστασης.


 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 150 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 150 INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 180 INOX ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 200 INOX ΕΥΚΑΜ.3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 250 IN.ΗΜΙΕΥΚΑΜ.2μ
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 250 INOX ΕΥΚΑΜ.3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 300 INOX ΕΥΚΑΜ.3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 200 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.1μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 200 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.2μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 200 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 250 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.1μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 250 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.2μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 250 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.3μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 300 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.1μ.
 Φωτογραφία 
 • ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ 300 ΓΑΛΒ.ΣΠΕΙΡ.2μ.
 Φωτογραφία 

Δείτε αναλυτικά τα 123 είδη