Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Οι μεμβράνες της ASTRO FOIL HELLAS κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου καθαρότητας 99,9%, και πλέγμα πολυαιθυλενίου για μέγιστη μηχανική αντοχή. Είναι μεμβράνες με μηδενική περατότητα στην υγρασία εξασφαλίζοντας την πλήρη στεγάνωση της κεραμοσκεπής ενώ συγχρόνως οι εξωτερικές επιφάνειες αλουμινίου χαμηλής απορρόφησης της θερμικής ακτινοβολίας, αυξάνουν την ολική θερμομόνωση του κτιρίου.

* Ανακλούν την θερμική ακτινοβολία που διαπερνά τα διάφορα υλικά επικάλυψης της κεραμοσκεπής (π.χ. κεραμίδι) και προσπίπτει στις εξωτερικές επιφάνειες τους σε ποσοστό 97%.

Θερμική ανάκλαση

* Η ανάκλαση της θερμικής ακτινοβολίας σε τόσο μεγάλο ποσοστό έχει ως αποτέλεσμα οι μεμβράνες τεχνολογίας HEATSHIELD της ASTRO FOIL HELLAS να αυξάνουν την θερμομόνωση της κεραμοσκεπής και γενικά όλου του κτιρίου εξοικονομώντας υψηλά ποσά ενέργειας και χρημάτων για το δροσισμό του κτιρίου.


 • ASTRO-HEATSHIELD R+III SOLID
  Θερμομον.-στεγαν. μεμβράνη διπλής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-PERFORATED
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβράνη μονής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD R+III PERFOR.
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβράνη διπλής όψεως
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-A αυτοκόλ.
  Θερμομον.-στεγαν. μεμβράνη μονής όψεως αυτοκόλλ.
 
 • ASTRO-HEATSHIELD I-A-P αυτοκόλ
  Θερμομον.-στεγαν.-αναπν. μεμβρ. μονής όψεως αυτοκ
 
 • ASTRO-Ktherm-R roof RF/B/F 6
  ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚ. 6mm
 
 • ASTRO-Ktherm-R roof RF/B/B/F 8
  ΕΝΥΣΧΙΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚ. 8mm