Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
Η Τραπεζοειδής λαμαρίνα χρησιμοποιείται για επικάλυψη στέγης 
και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό. 
Έχει ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής στις μεταλλικές κατασκευές που προορίζονται 
για κτηνοτροφική χρήση. 
Η λαμαρίνα μπορεί να είναι γαλβανιζέ, αλουζίν (γαλβαλουμίνιο) και χρωματιστή 
με εργοστασιακή βαφή επί του γαλβανισμού


 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 2,0μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 2,5μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 3,0μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 3,5μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 4,0μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 4,5μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 5,0μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 5,5μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 6,0μ.Χ0,83 ΑΛΟΥΖ
  ΠΑΧΟΣ 0,40 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 2,5μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 3,0μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 3,5μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 4,0μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 4,5μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 5,0μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm

 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 5,5μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm

 • ΛΑΜΑΡ.ΤΡΑΠΕΖ. 6,0μ.Χ0,83 ΒΑΜΜΕΝΗ
  ΠΑΧΟΣ 0,45 mm