Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΥΛΑΚΩΤΗ

Η Κυματοειδής (αυλακωτή) λαμαρίνα χρησιμοποιείται για επικάλυψη στέγης
και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.
Έχει ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής στις μεταλλικές κατασκευές που προορίζονται
για κτηνοτροφική χρήση.
Η λαμαρίνα μπορεί να είναι γαλβανιζέ, αλουζίν (γαλβαλουμίνιο) και χρωματιστή
με εργοστασιακή βαφή επί του γαλβανισμού


 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.2,0μΧ0,83 0,35ΓΑΛΒ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.2,5μΧ0,83 0,35ΓΑΛΒ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.2,6μΧ0,91 0,40ΓΑΛΒ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.3,0μΧ0,83 0,35ΓΑΛΒ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.4,0μΧ0,88 0,40ΓΑΛΒ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.2,0μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.2,5μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.3,0μχ0,85 0,35ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.3,0μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.3,5μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.4,0μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.4,5μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ
 
 • ΛΑΜΑΡ.ΑΥΛΑΚ.6,0μΧ0,85 0,40ΑΛΟΥ