Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ
Περιγραφή      

Υδροροές (λούκια) στην άκρη της στέγης οικήματος που μαζεύουν τα νερά της βροχής και με σωλήνες τα αποχετεύουν στο έδαφος.
Υπάρχουν πλαστικές, χάλκινες κλπ.