Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων, σε υγρή ή στερεά μορφή.
Σκοπό έχουν να αυξήσουν (κατά περίπτωση) κάποιες ιδιότητες στα κονιάματα ή στο σκυρόδεμα όπως μείωση λόγου νερού/τσιμέντου, αύξηση μηχανικών αντοχών, μείωση της υδατοαπορροφητικότητας, αύξηση χρόνου εργασιμότητας, αύξηση των συγκολλητικών ιδιοτήτων κλπ,