Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Έτοιμα κονιάματα για την προστασία του οικοδομικού σιδήρου. Προστατεύουν τα σκουριασμένα σίδερα (μετά από καθαρισμό από τη σκουριά) από περεταίρω διάβρωση. Μετά καλύπτεται το τραυματισμένο τσιμέντο με επισκευαστικό κονίαμα. (Βλέπε κατηγορία μας “ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ”