Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΣΒΕΣΤΗΣ

Άσπρος πολτός που χρησιμοποιείται σαν συγκολλητικό υλικό στο σοβάτισμα. Διαβρώνει το χάλυβα και γι αυτό στις μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο συγκολλητικό υλικό (υπάρχουν αρκετά στην αγορά).

Η υδράσβεστος σε μορφή πολτού ή σκόνης, χρησιμοποιείται για:

Ασβεστοκονιάματα
Θηροκονιάματα
Γυψασβεστοκονιάματα
Γαλάκτωμα υδροχρωματισμών

Η κεκαυμένη άσβεστος χρησιμοποιείται, επίσης, πέραν της παρασκευής υδρασβέστου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Παρασκευή ασβεστοπυριτικών πλίνθων
Αεροσκυρόδεμα  • ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΣΑΚΚΙΑ
 
  • ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ BIG BAG ΜΕΓΑΛΟ
 
  • ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ BIG BAG ΜΙΚΡΟ
 
  • ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΑΝΘΟΣ (Σκόνη)