Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Ως αδρανή ορίζονται:
Τα κοκκώδη υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία φυσικών ή βιομηχανικά παρασκευασμένων ή και ανακυκλωμένων υλικών που έχουν ξηρή πυκνότητα μεγαλύτερη από 2,0 kg/m3 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σκυρόδεμα συνήθων κατασκευών που εμπίπτουν στοπρότυποΕΝ206-1.

Τα αδρανή υλικά οφείλουν την ονομασία τους στο γεγονός ότι παραμένουν χημικώς αδρανή αντίθετα από το τσιμέντο και το νερό.

Μία πλήρη γκάμα από αδρανή υλικά βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε οικοδομική σας ανάγκη.