Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΤΟΥΒΛΑ ΕΜΦΑΝΗ

ΕΜΦΑΝΗΣ ΤOΙΧOΠOΙΙΑ
Το εμφανές τούβλο δεν είναι απλώς ένα δομικό υλικό, αλλά και ο καταλληλότερος τρόπος για την ανάδειξη του μοναδικού ελληνικού φωτός. Οι γήινες αποχρώσεις, οι μικρές διαστάσεις και η φυσική προέλευση του το καθιστούν ένα υλικό “ζεστό”, εναρμονισμένο πλήρως με την ανθρώπινη κλίμακα.
Τα πλεονεκτήματα της εμφανούς τοιχοποιίας είναι πολλά και προφανή, ενώ το κόστος συντήρησης της είναι μηδαμινό. Το χρώμα και η υφή του εμφανούς τούβλου παραμένουν αναλλοίωτα και δεν επηρεάζονται από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Η εμφανής τοιχοποιία έχει οικονομία κλίμακας: ενώ το αρχικό κόστος κατασκευής της είναι συγκριτικά υψηλότερο, είναι μακροπρόθεσμα οικονομικότερη μέθοδος αφού δεν χρειάζεται επίχρισμα, χρωματισμό και διαρκή συντήρηση, όπως η κοινή τοιχοποιία.
Οι τοίχοι που κατασκευάζονται με εμφανή τούβλα προσφέρουν ευχάριστη εμφάνιση, δεν διαβρώνονται, και δεν χρειάζονται ποτέ βάψιμο. Έτσι οι κατοικίες που διαθέτουν εξωτερική εμφανή τοιχοποιία έχουν διαχρονική αξία, αντίθετα από τις κατοικίες κοινής τοιχοποιίας.
Για τη σωστή κατασκευή μιας τοιχοποιίας με εμφανές τούβλο είναι απαραίτητο να τηρηθούν τα ορισμένοι κανόνες.

Πώληση : ΧΟΝΔΡΙΚΗ/ΛΙΑΝΙΚΗ