Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΤΟΥΒΛΑ ΚΟΙΝΑ

Τούβλα ή Οπτόπλινθοι. Δομικά στοιχεία που δημιουργούν την τοιχοποιία φτιαγμένα κυρίως από χώμα νερό και φωτιά.  • ΤΟΥΒΛΑ 6χ8χ19 

  • ΤΟΥΒΛΑ 9χ8χ19 

  • ΤΟΥΒΛΑ 12x8x19

  • ΤΟΥΒΛΑ 15x19x33

  • ΤΟΥΒΛΑ 19χ8χ19