Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΤΟΥΒΛΑ

Τούβλα ή Οπτόπλινθοι. Δομικά στοιχεία που δημιουργούν την τοιχοποιία φτιαγμένα κυρίως από χώμα νερό και φωτιά (συνταγή δοκιμασμένη εδώ και χιλιάδες χρόνια).
Οι τοίχοι που κατασκευάζονται από τούβλα χρειάζονται σοβάντισμα αλλά υπάρχουν και τα εμφανή τούβλα τα οποία δεν χρειάζονται σοβάντισμα.