Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ

Η χαλαζιακή άμμος έχει διάφορες κοκκομετρίες και διαφορετικούς χρωματισμούς.
Χρήσεις:
Υαλουργία, Δάπεδα, Γήπεδα ποδοσφαίρου, Μονωτικά, Κονιάματα, Ασφαλτικά.


  • ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΜΠΕΖ ΣΑΚΙ 25κ.
 
  • ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 03-08 25
 
  • ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 03-12 25
 
  • ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΒΑΡΕΛΙ
    ΕΝΥΣΧΙΣΗ ΜΠΕΤΟΥ