Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΦΕΛΛΟΜΠΕΤΟ

Το Φελομπετό αποτελεί ιδανική λύση για την επικάλυψη κάθε είδους δαπέδου που περιέχει σωληνώσεις υδραυλικές, θέρμανσης και ηλεκτρικού.

Το Φελομπετό δεν περιέχει χημικά συστατικά που μπορούν να επηρεάσουν τον οπλισμό, τα ξύλα και τις σωληνώσεις των κτιρίων.

Λόγω του χαμηλού του βάρους είναι κατάλληλο για την επίστρωση επιφανειών που δεν έχουν μεγάλες μηχανικές και στατικές αντοχές όπως ελαφρά στέγαστρα από πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο ή μέταλλο.

Είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και το πιο οικονομικό στη κατηγορία του.

Διατίθεται σε σάκους των 250 λίτρων.


  • ΦΕΛΟΜΠΕΤΟΝ