Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

Αδρανή υλικό που προέρχεται από μάρμαρο.
Στην κατάλληλη κοκκομετρία και με την κατάλληλη τεχνική, δημιουργεί διαφορετικής εμφάνισης σοβάδες. (Grafiato, Μυκονιάτικο, Σαγρέ κλπ.
Διατίθεται χύμα ή συσκευασμένη σε μικρούς ή μεγάλους σάκους.  • ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ (τόννοι)
 
  • ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ (ΣΑΚΙ)
 
  • ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚ.BIG-BAG