Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Καθαρή, χωρίς άλατα, επιλεγμένης κοκκομετρίας άμμος θαλάσσης.
Διατίθεται χύμα ή συσκευασμένη σε μικρό ή μεγάλο σάκο.


  • ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 
  • ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΣΑΚΙ)
 
  • ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚ.BIG-BAG