Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΗ

Χοντρή (σπαστή) άμμος λατομείου.
Κατάλληλη για υποστρώματα πλακιδίων (τσιμεντοκονίες), λάσπη χτισίματος, χονδρό σοβά κλπ.
Διατίθεται χύμα ή συσκευασμένη σε μικρό ή μεγάλο σάκο.  • ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΗ 

  • ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΗ (ΣΑΚΙ)
 
  • ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΗ ΣΕ ΣΥΣΚ.BIG-BAG