Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΣΕΡΚΙΑ

Ο Αντισεισμικός Οπλισμός ΘΩΡΑΞ (πολύτμητος σπειροειδής συνδετήρας), είναι η πλέον σύγχρονη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη λύση, σε ότι αφορά στους συνδετήρες στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αποτελεί εξέλιξη του απλού κυκλικού σπειροεδιούς οπλισμού.

Είναι συνδετήρας τυχούσης μορφής. Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί συνδετήρες κατασκευάζονται από το ίδιο σίδερο, για όλες τις στάθμες του δομικού στοιχείου.

Διαμορφώνεται εύκολα σε οποιοδήποτε σχήμα, που προβλέπεται από τη στατική μελέτη, π.χ. γάμα, ταυ, ορθογωνικό, πολύτμητο, σε διαμέτρους των 8mm, 10mm και 12mm. Με άλλα λόγια δεν προσαρμόζεται η μελέτη στους υπάρχοντες τύπους και διαστάσεις συνδετήρων, όπως κατά κανόνα γίνεται με τους παραδοσιακούς συνδετήρες, αλλά αντίθετα παράγεται και παραδίδεται προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης μελέτης.


  • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ