Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

Οι τσιμεντοσανίδες είναι πλάκες που παράγονται από μείγμα τσιμέντου Portland και αδρανή. Η επιφάνειά τους ενισχύεται και στις δύο πλευρές με ειδικό υαλόπλεγμα για αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον. Η πίσω πλευρά τους έχει σχετικά λεία επιφάνεια για καλύτερη επαφή με τους ορθοστάτες του σκελετού, ενώ η εξωτερική, αυτή δηλαδή που θα δεχτεί το βασικό επίχρισμα, είναι ανάγλυφη, για τέλεια πρόσφυση με το υλικό που θα ακολουθήσει.


  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ Α 1.22Χ2.44Χ 4
 
  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ Α 1.22Χ2.44Χ 6
 
  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ Α 1.22Χ2.44Χ 9
 
  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ Α 1.22Χ2.44Χ12