Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ

Τεχνητή πέτρα ονομάζεται ένα οικοδομικό υλικό το οποίο αντικαθιστά την φυσική πέτρα στις επιφάνειες συνήθως εξωτερικών αλλά και εσωτερικών τοίχων. Οι τεχνητές πέτρες παράγονται με ελαφροβαρή αδρανή έτσι ώστε να έχουν μικρό βάρος σε σχέση με τις φυσικές πέτρες. Το χαμηλότερο βάρος, το μικρότερο κόστος και η ποικιλία προϊόντων είναι σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν κάνει δημοφιλή τη χρήση των υλικών αυτών. Για την παραγωγή των τεχνητών πετρών χρησιμοποιούνται πλαστικά καλούπια. Στα καλούπια αυτά χύνεται μείγμα τσιμέντου και αδρανών υλικών για το σχηματισμό των πετρών. Το διαφορετικό σχήμα των καλουπιών επιτρέπει την κατασκευή πολλών παρόμοιων πετρών ώστε το τελικό αποτέλεσμα να πλησιάζει την εικόνα των φυσικών πετρών και να μην είναι αναπαραγωγή ενός μόνο σχήματος. Μετά το πήξιμο του τσιμέντου, οι τεχνητές πέτρες αφαιρούνται από τα καλούπια. Τοποθετούνται σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους) με τη βοήθεια ειδικών κολλών (κόλλες πλακιδίων). Οι τεχνητές πέτρες έχουν μικρό βάρος που οφείλεται στο γεγονός ότι είναι φτιαγμένες από ελαφροβαρή υλικά και στο ότι έχουν μικρό πάχος. Λόγω λοιπόν του μικρού βάρους τους και της χρήσης ισχυρών κολλών πλακιδίων, επιτυγχάνεται πολύ καλή πρόσφυσή τους στους τοίχους.