Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Τα έτοιμα διακοσμητικά επιχρίσματα είναι προσυσκευασμένα έγχρωμα ή λευκά κονιάματα με κύρια συστατικά τους τσιμέντο και λεπτόκοκκα αδρανή (άμμο, μαρμαρόσκονη). Χρησιμοποιούνται ως τελευταία διακοσμητική στρώση σε εξωτερικά επιχρίσματα για να δώσουν λεία ή ανάγλυφη έγχρωμη επιφάνεια, ώστε να μην χρειάζεται η τελική βαφή.

Διατίθενται σε σάκους και αναμειγνύονται στον τόπο του έργου μόνο με νερό, σε προκαθορισμένες αναλογίες. Το τελικό μείγμα, μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι ή με μηχανή. Επίσης υπάρχουν και ειδικά εργαλεία, προκειμένου στο ανάγλυφο της τελικής επιφάνειας να δοθούν αισθητικά διάφορες μορφές.