Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Οι σκάλες αλουμινίου ΒΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ κατασκευάζονται με τα πιο σύγχρονα αυτόματα μηχανήματα και από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι κατακόρυφες βέργες είναι προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 66x27 - 77x27mm.Τα σκαλιά είναι προφίλ αλουμινίου, με ειδικές ραβδώσεις για να μη γλιστρούν, διαστάσεων 30x30mm και η μεταξύ τους απόσταση είναι 28cm. Τα σκαλιά είναι περαστά στα κατακόρυφα προφίλ με τα οποία συνδέονται με τέσσερις εκτονώσεις. Οι σκάλες έχουν υποστεί έλεγχο στο τμήμα ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.