Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ

Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές είναι πλέον οι πιο δημοφιλής πηγές συμπιεσμένου αέρα για βιομηχανικές χρήσεις. Ο βασικός λόγος είναι το απλό σύστημα συμπίεσης.

Ο αέρας εισάγεται σε αεροστεγές θάλαμο όπου παγιδεύεται μεταξύ δύο αντιθέτως περιστρεφόμενους κοχλίες. Όπως περιστρέφονται οι κοχλίες μειώνεται ο όγκος του παγιδευμένου αέρα και συμπιέζει τον αέρα στην κατάλληλη πίεση. Ο τρόπος παραγωγής συμπιεσμένου αέρα υπό συνεχόμενη ψύξη, επιτρέπει στο κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή να λειτουργεί στη μισή θερμοκρασία από ένα εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή. Η χαμηλή θερμοκρασία επιτρέπει να λειτουργεί ο αεροσυμπιεστής συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες.