Πληκτρολογείστε εδώ για αναζήτηση

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Τα πλεονεκτήματα χρήσης των μηχανημάτων Plasma, έναντι των παραδοσιακών τρόπων κοπής μετάλλων (οξυγόνο) είναι τα εξής:
• ακρίβεια στις κοπές
• μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής
• κοπές καθαρές χωρίς παραμορφώσεις γιατί δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες κατά την κοπή
• είναι ακίνδυνα και εύκολα στη χρήση.
Κατάλληλα για χάλυβα (και βαμμένο), ανοξείδωτα, γαλβανισμένα, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούντζο.
Απευθύνονται σε όσους ασχολούνται με μεταλλικές κατασκευές, φανοποιΐα κλπ. Συνοδεύονται με καλώδια, τσιμπίδες κοπής, γείωσης.


X753 PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 20mm 12KVA/380V IMPERIA

URL κατασκευαστή